Zobacz Promocje Wkładki GRATIS!

Dzień dobry! 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, za pośrednictwem którego możesz dokonać zakupu butów dziecięcych marki Attipas.

Sprzedawcą jest Grzegorz Makowski, prowadzący działalność gospodarczą - Przedsiębiorstwo Handlowe Galant Grzegorz Makowski, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, NIP: 672-100-55-22.

W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W przypadku wątpliwości związanych z zakupami w sklepie, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie głównej sklepu.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół obsługi klienta sklepu Attipas.pl

§ 1 

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych Przelewy 24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://attipas.pl/regulamin

5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://attipas.pl

6. Sprzedawca – Grzegorz Makowski, prowadzący działalność gospodarczą - „Przedsiębiorstwo Handlowe Galant Grzegorz Makowski”, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, NIP: 672-100-55-22.

§ 2 

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

      a. dostęp do Internetu,

      b. standardowy system operacyjny,

      c. standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Kupującego również usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili składając za pośrednictwem formularza kontaktowego sklepu wniosek o usunięcie konta.

5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto po kliknięciu  w okrągłą ikonę znajdującą się na górze strony i wybraniu polecenia „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Kupujący może założyć konto również w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

     a. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie polecenia „Dodaj do koszyka” . Produkty wymagają wybrania odpowiedniego rozmiaru przed kliknięciem polecenia „Dodaj do koszyka”,

     b. W oknie z wiadomością "Produkt został dodany do koszyka" wybrać "Kontynuuj zakupy" lub przejść do widoku koszyka klikając polecenie "Przejdź do kasy",

     c. W widoku koszyka ponownie kliknąć polecenie „Przejdź do kasy”,

     d. kontynuować finalizację zamówienia według trzech schematów: 1) jako "Gość", 2) logując się na swoje konto, 3) zakładając konto uzupełniając dane osobowe o hasło.

     e. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

     f. wybrać sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,

     g. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

     h. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5 

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia złożonego w Sklepie:

      a. przesyłka kurierska InPost (koszt: 11,90 zł, czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy)

      b. przesyłka kurierska pobranie InPost (koszt: 16,90 zł, czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy)

      c. paczkomaty InPost (koszt: 11,90 zł, czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy)

      d. przesyłka kurierska DPD (koszt: 12,50 zł, czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy)

      e. przesyłka kurierska pobranie DPD (koszt: 17,50 zł, czas dostawy – zwykle 1 dzień roboczy)

      f. odbiór w punkcie DPD (koszt: 12,50 zł, czas dostawy - zwykle 1 dzień roboczy).

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

     a. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

     b. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.,

     c. płatność gotówką u kuriera w miejscu odbioru osobistego.

3. Składając zamówienie i akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na doręczenie mu faktury dokumentującej sprzedaż za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do zamówienia. Kupujący akceptuje również fakt, że faktura wysyłana jest automatycznie przez system teleinformatyczny Sprzedawcy z chwilą oznaczenia w tym systemie statusu przesyłki jako odebranej przez Kupującego, co następuje poprzez integrację z systemem teleinformatycznym firmy kurierskiej dostarczającej zamówienie.  

§ 6 

Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca oferuje w Sklepie towary, które posiada aktualnie w magazynie.

2. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 4 dni od chwili zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, piątego dnia zamówienie zostanie anulowane.

4. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

5. Czas realizacji zamówienia to zwykle jeden dzień roboczy. 

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania płatności za zamówienie.

7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego spośród opcji opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

§ 7 

Wymiana produktu

1. Jeżeli rozmiar lub kolor kupionego w Sklepie produktu okazał się nieodpowiedni dla Kupującego, Kupujący może dokonać wymiany produktu na inny.

2. W celu wymiany produktu, Kupujący powinien poprzez formularz kontaktowy sklepu przesłać wypełniony formularz wymiany dostępny do pobrania pod adresem https://attipas.pl/wymiana-zwrot ,

3. Wymianie nie podlegają produkty noszące ślady korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi, że produkt nie podlega wymianie zgodnie z ust. 3 powyżej, odeśle go do Kupującego, na koszt Kupującego przesyłką kurierską DPD za pobraniem.

5. Koszty przesyłki wymienianego produktu do Sprzedawcy oraz koszty wysyłki produktu od Sprzedawcy do Kupującego ponosi Kupujący. Sprzedawca wyśle do Kupującego wymienione produkty przesyłką kurierską DPD za pobraniem.

6. Pozostałe szczegóły procedury wymiany produktu na inny rozmiar zostaną indywidualnie ustalone między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 8 

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład poprzez wysyłanie pisma pocztą na adres: P.H. Galant - Attipas.pl, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, lub poprzez wysłanie oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego sklepu.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://attipas.pl/wymiana-zwrot , jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument jest zobowiązany odesłać zakupione w Sklepie produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktów, których dotyczy płatność.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

§ 9 

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany produktu na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://attipas.pl/reklamacja , jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno poprzez wysyłanie pisma pocztą na adres: P.H. Galant - Attipas.pl, ul. Niedziałkowskiego 6, 78-300 Świdwin, lub poprzez formularz kontaktowy sklepu.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

§ 10 

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://attipas.pl/polityka-prywatnosci .

§ 11 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

      a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

      b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

      c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl .

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 

Pozostałe postanowienia

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021

Pobierz PDF: Regulamin sklepu Attipas.pl obowiązujący od dnia 01 stycznia 2021 roku.

Regulamin Promocji - WKŁADKI GRATIS

Aby skorzystać z promocji i otrzymać gratisowe wkładki, na stronie koszyka, w polu "Kod promocyjny” wpisz kod w zależności od rozmiaru kupowanych Attipasów:

Dla Attipasów w rozmiarze 19 wpisz: 19
Dla Attipasów w rozmiarze 20 wpisz: 20
Dla Attipasów w rozmiarze 21,5 wpisz: 21
Dla Attipasów w rozmiarze 22,5 wpisz: 22  Brak wkładek w rozmiarze 22,5.
Dla Attipasów w rozmiarze 24 wpisz: 24
Dla Attipasów w rozmiarze 25,5 wpisz: 25

Po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu rabatowego przyciskiem "Dodaj" gratisowe wkładki zostaną dodane do Twojego koszyka.

  1. Organizatorem promocji „Wkładki Gratis”, zwanej niżej Promocją, jest P.H. Galant z siedzibą w Świdwinie, przy ul. Niedziałkowskiego 6 - wyłączny dystrybutor obuwia Attipas w Polsce.
  2. W ramach Promocji Konsument, po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego, do każdej pary obuwia Attipas zakupionego na stronie www.attipas.pl otrzyma nieodpłatnie (gratis) jedną parę dedykowanych wkładek do obuwia Attipas.
  3. Wkładki dedykowane nie są częścią produktu obuwie Attipas.
  4. W przypadku zwrotu zakupionego w promocji obuwia Attipas należy zwrócić również wkładki.
  5. W przypadku zwrotu obuwia Attipas bez wkładek, zwrot środków na konto Konsumenta pomniejszony będzie o regularną cenę jednej pary wkładek otrzymanych w ramach Promocji.
  6. Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub odwołania.